Tuesday, December 8, 2009

Janji Taat Patuh pada Ilahi

JAWATANKUASA TEMAN PUSAT ISLAM
VISI
Berazam untuk membentuk masyarakat kampus yang holistik dan seimbang selaras dengan visi dan misi universiti.
MISI
Merealisasikan visi dan misi Pusat Islam untuk mendidik dan memimpin warga kampus agar bertaqwa dan berakhlak mulia untuk mencapai kecemerlangan duniawi dan ukhrawi melalui penyebaran, penghayatan dan pengukuhan ilmu, iman serta amal soleh berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah.
MOTTO
"Janji Taat Patuh pada Ilahi"

No comments:

Post a Comment